Conditii generale

A. Beneficiarul serviciilor psihologice are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa fie informat cu privire la conditiile prestarii serviciilor psihologice ce formeaza obiectul prezentului contract;
b) sa achite integral pretul serviciilor psihologice ce formeaza obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plata acceptata de catre furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de catre acesta prin prezentul contract;
c) sa respecte indicatiile furnizorului serviciului psihologic si sa aiba un comportament civilizat pe toata perioada prestarii serviciilor psihologice;
d) sa respecte ziua si ora programate pentru serviciile psihologice; intarziind la sedinta beneficiarul intelege ca aceasta nu va fi prelungita, pretul ranamand cel mentionat in prezentul contract (ex. sedinta programata la orele 11:00 se va termina la 12:00 indiferent de timpul de intarziere al clientului); in cazul intarzierii clientului, nu mai mult de 20 de minute, se poate face evaluarea, urmand ca ulterior pacientul sau apartinatorul sa ridice raportul de evaluare in maxim 48 de ore de la Furnizor conform intelegerii agreate de catre cei doi;
e) sa anunte cu minim 24 de ore inainte in cazul in are nu poate ajunge la sedinta programata, in caz contrar avand obligatia sa achite sedinta; urmatoarea programare se va face numai dupa achitarea respectivei sedinte;
f) sa-si asume in totalitate declaratia privind consimtamantul informat, potrivit art. 8 din prezentul contract.

B. Furnizorul serviciilor psihologice are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa i se achite integral pretul serviciilor psihologice, specificat in prezentul contract, prin modalitatea de plata precizata;
b) sa intreprinda toate actiunile pe care le considera necesare in realizarea scopului prevazut in obiectul contractului;
c) sa nu fie constrans in nici un fel, cu privire la modalitatea exercitarii profesiei;
d) sa respecte confidentialitatea prezentului contract, precum si secretul profesional, potrivit dispozitiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005;
e) sa elibereze beneficiarului, in cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor psihologice, fara a afecta calitatea acestora.

Art 8 : Subsemnata / Subsemnatul ………………………………. (beneficiar persoana fizica), declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidentialitatii serviciilor psihologice, precum si de dreptul de a ma retrage oricand de la participarea la desfasurarea serviciilor psihologice, precum si faptul ca sunt unicul raspunzator al comportamentelor mele.

PRET

60 minute / 200 lei (RON)
Pornind de la 200 lei / oră. *Tariful diferă în funcție de complexitatea evaluării și de faptul că se adaugă prețul convenit pentru interpretarea rezultatelor testelor și redactarea raportului de evaluare

Preţul poate fi achitat în numerar după finalizarea şedinţei psihologice, sau în termen de maxim 24h de la data încheierii şedinţei psihologice prin transfer bancar (O.P.). Amânarea /anularea ședinței de terapie se face cu cel puțin 24h înainte, în caz contrar, clientul suportă integral costul ședinței

Scroll to Top